jaarvergadering

notulen jaarvergadering

 JAARVERGADERING VAN CLUB 50 PLUS NOORDEN

Deze is gehouden op

WOENSDAG 13 OKTOBER 2021

IN DE RIETZANGER AANVANG: 14.00 UUR

AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter

Na de vergadering is er gelegenheid tot gezellig samenzijn.
Graag tot woensdag 13 oktober in de Rietzanger.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Club 50plus Noorden,
Mw. M. van Capel, secretaresse