bestuurssamenstelling 2020


vacant
Voorzitter
tel. 409189
Mevr. M. van Capel-Loos
Dahliastraat 16 
2431 XW Noorden
Secretaris
ledenadministratie
tel. 408117
Mw. A. Kentrop
Lange Meentweg 47
3652 LA Woerdense Verlaat
Penningmeester tel. 744650
Dhr. G. van der Steen
Voorweg 91A 
2431 AN Noorden
2e penningmeester tel. 744650
Dhr. A. Borst    
De Riethof 2
2431 AZ  Noorden
beheerder
verhuur gebouw
tel. 850263
Dhr. J. Leliveld 
Lelistraat 27 
2431 XS Noorden 
pr.
onderhoud
coördinatie jeu de boule-baan
coördinatie elektrische duofiets
tel. 409148
 
   vacant
Algemene zaken
nieuwsbrief
Dhr. T. Groeneveld
Irisstraat 32
2431XV Noorden
lid tel. 409396