bestuurssamenstelling 2020

vacature Voorzitter  
Mevr. M. van Capel-Loos
Dahliastraat 16 
2431 XW Noorden
Secretaris
ledenadministratie
tel. 408117
Mevr. A. Kentrop
Lange Meentweg 47
3652 LA Woerdense Verlaat
Penningmeester tel. 744650
Dhr. G. van der Steen
Voorweg 91A 
2431 AN Noorden
2e penningmeester
contact bridge
tel. 744650
Dhr. J. Leliveld 
Lelistraat 27 
2431 XS Noorden  
pr.
onderhoud
coördinatie jeu de boule-baan
coördinatie elektrische duofiets
tel.409148

Mevr.Toonen
Dahliastraat 2
2431XW Noorden

lid, contactpersoon Martinuskerk Tel. 409309
ad interim
Dhr. A. Borst    
De Riethof 2
2431 AZ  Noorden
beheerder
verhuur gebouw
tel. 850263