bestuurssamenstelling 2023

Voorzitter

vacature

 

Secretaris en ledenadministratie

Mevr. M. van Capel-Loos

Dahliastraat 16

2431 XW Noorden

Tel. 408117

Penningmeester

Mevr. A. Kentrop-Hendriks

Lange Meentweg 47

3652 LA Woerdense Verlaat

Tel. 408538

2e Penningmeester, inkoop en contact bridge

Dhr. G. van der Steen

Voorweg 91A

2431 AN Noorden

Tel. 744650

PR, onderhoud,

coördinatie jeu de boules-baan en coördinatie elektrische duofiets

Dhr. J. Leliveld

Leliestraat 27

2431 XS Noorden

Tel. 409148

Lid, contactpersoon Martinuskerk

Mevr. H. Toonen-Vroonhof

Dahliastraat 2

2431 XW Noorden

Tel. 409309

Verhuur (Ad Interim)

Dhr. A. Borst

De Riethof 2

2431 AZ Noorden

Tel. 850263