jaar programma 2023

verwelkomen u graag tijdens deze bijeenkomsten. Alle activiteiten vinden plaats in het Clubhuis de “Rietzanger” Theresiahof 9 in Noorden tel 409308

Soos:
Iedere: donderdagmiddag aanvang 14.00 uur -16.30 uur
Er wordt gekaart (klaverjas) en biljart gespeeld. Ook bridgers zijn
van harte welkom. Daarnaast zijn andere spellen aanwezig
zoals Rummycup, sjoelen etc. Mevr. E. Ruiterman verzorgt tijdens de SOOS-middag een cursus Mahjong. Dit is een gezelschapsspel
(bordspel) met stenen
Kosten €2.00 inclusief 2x koffie/thee en 1 consumptie
(Extra consumptie conform prijslijst-eigen-activiteiten )

De SOOS gaat ook in de zomerperiode elke week gewoon door
MAANDAG
Country line dansen 50 plus: maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Komt u ook. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Deelname bedraagt € 2.00 p.p. per week.
Kosten € 2.00 voor 2 x koffie/thee.
(Extra consumptie conform prijslijst-eigen-activiteiten)
Niet in de maanden juni- juli en augustus
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Mevr. Elly Vork tel.: 408721 Mevr. Gerda Veenboer tel: 409917

Klaverjassen: maandagavond aanvang 19.30 uur
De data zijn: 2022: 3 jan.- 17 jan. – 13 jan. – 14 febr. – 28 febr.-
14 mrt. – 28 mrt. -11 april – 25 april – 9 mei – 23 mei -20 juni-vakantie – 5 sept.- 19 sept.- 3okt.- 17 okt. – 31 okt. – 14 nov. – 28 nov. – 12 dec.
Kosten € 3.00 voor 2 x koffie/thee/hapje.
(Extra consumptie conform prijslijst-eigen-activiteiten)
De klaverjasavonden worden georganiseerd door Mw. T. Pietersen en Dhr. R kas
Ook niet leden zijn van harte welkom
Niet in de maanden april tot augustus.

DINSDAG

koersbal: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
Kosten €2,- inclusief 2x koffie/thee
(Extra consumptie prijslijst-eigen-activiteiten)
Heeft u ook interesse kom dan op dinsdagmiddag eens langs om de sfeer te proeven van het balspel koersbal.
Als nieuwe deelnemer kan u zo aan de competitie meedoen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Joop Leliveld 

Vrij biljarten: dinsdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Kosten € 2.- inclusief 2x koffie/thee
(Extra consumptie conform  prijslijst-eigen-activiteiten)
Contact persoon Dhr. T. Groeneveld
Niet in de maanden juli en augustus

WOENSDAG
Fietstocht: woensdagmorgen  3e woensdag van de maand
Vertrek om 9.30 uur vanaf het plein tegenover de kerk in Noorden.
De data zijn 2023
15 maart – 19 april – 17 mei – 21 juni – 19
juli – 15 augustus-
20 september – 18 oktober
De leiding is in handen van Joop Leliveld tel.:409148
Kosten zijn € 0.50 per keer. Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.

Jeu de boules: woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
voor inlichtingen kunt u terecht bij Joop Leliveld
Kosten: € 2,- incl. 2x koffie/thee.
(Extra consumptie conform prijslijst-eigen-activiteiten)
De jeu de boules is overdekt, dus geen probleem met regen
Ook in de zomerperiode gaat het gewoon door

Bingo: Een keer per maand op woensdag middag aanvang 14.00 uur 
De data zijn: 2023: 
18 jan.- 15 – febr. – 22 mrt. – 19 april –  17 mei – 21 juni – zomerstop –
13 sep. – 11 okt. – 22 nov. sinterklaas bingo – 13 dec. Kerst bingo
Kosten: € 4.00 inclusief 2x koffie/thee en 1 plankje.
(Extra consumptie conform prijslijst-eigen-activiteiten) 
Extra plankje € 3.00 per stuk
Er worden 8 ronden bingo gespeeld.
Op deze middagen zijn ook niet-leden van harte welkom.
De organisatie is in handen van L. de Groot en Y. van Dijk
Niet in de maanden  juli- augustus

DONDERDAG
seniorengym: iedere dondermorgen aanvang: 09:00 uur – 09:45 uur en 10:30 uur -11:15 uur
Iedere donderdagmorgen wordt door Mw. H. Toonen seniorengym gegeven, De oefeningen worden niet alleen zittend op de stoel gedaan, maar er is ook veel aandacht voor de balans en het evenwicht. Indien mogelijk wordt er 1x per maand met de twee groepen gezamenlijk koffie gedronken.
 Kosten € 2.- voor deelname en koffie/thee
Daarnaast betaalt u € 2, voor de begeleiding.
U kunt zich aanmelden bij Hennie Toonen (0172-409309)
De gym gaat ook in de zomerperiode gewoon door.


Soosiedere donderdagmiddag aanvang 13.30 uur – 16.30 uur
Kosten €2.00 inclusief 2 x koffie/thee en 1 consumptie
(Extra consumptie prijslijst-eigen-activiteiten)
Er worden allerlei soorten spelletjes gespeeld zoals klaverjassen, pandoeren, rummikubben, biljarten, sjoelen. en ook beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom.
Mvr. E. Ruiterman verzorgt tijdens de soosmiddag een cursus MAHJONG dit is een bordspel met stenen
Alle spullen zijn aanwezig en als u alleen even gezellig een praatje wil maken kan dat ook.
Ook in de zomerperiode gaat de soos elke week door.

Donderdagmiddag: Inloop-café:
Kosten €2.00 inclusief 2 x koffie/thee en 1 consumptie
(Extra consumptie conform prijslijst-eigen-activiteiten)

Op de eerste donderdag van de maand is de
Rietzanger, naast de SOOS, ook vanaf 14:00
uur open voor een ieder die even gezellig
binnen wil lopen voor een praatje, kopje
koffie of een spelletje. E. Ruiterman en G. van
der Steen zijn die middagen uw
gastvrouw/gastheer.
Kosten: € 2,00 p.p. incl. 2x koffie/thee en 1 consumptie

Bridgeclub 50+ te Noorden: donderdagavond aanvang 19.30 uur
Er wordt een onderlinge competitie gespeeld in 2 groepen A en B
Het seizoen wordt verdeeld over 6 ronden van meestal 6 avonden soms 5 avonden afhankelijk van het seizoen m.b.t. feestdagen en zomerstop.
Kosten:€ 2.50, inclusief 2x koffie/thee + hapje + prijs.
Consumptieprijs: (prijslijst-eigen-activiteiten)
Aantal leden 72 personen.
Inlichtingen: Ada Voorsluis of Margot van Egten 06-40676091
of bij Clubhuis De “Rietzanger” Theresiahof 9 in noorden tel 409308

VRIJDAG
,,Biljartcompetitie club50+” vrijdagmiddag aanvang 12.30 uur tot 17.30 uur.
Kosten:€ 2.50,inclusief 2x koffie/thee + hapje + prijs.  (prijslijst-eigen-activiteiten)
Er word een onderlinge competitie gespeeld op 2 biljarts.
Opgeven tijdens de biljart middag in de Rietzanger of K. Pieterse (0172572832)
Clubhuis De “Rietzanger” Theresiahof 9 in Noorden tel 409308

OVERIGE ACTIVITEITEN
bestuursvergadering:
De data:12 jan. – 2 febr. – 9 mrt. – 13 mrt. 9 april –  11 mei
( jaarvergadering)
– 8 juni – 3 juli – –  10 aug. – 14 sept. – 12 okt. – 9 nov. – 14 dec.

Activteitenochtenden

Een paar keer per jaar wordt er op vrijdagmorgen een
activiteitenochtend georganiseerd.
Dit kan een Eucharistieviering zijn of een informatie bijeenkomst met een maatschappelijk thema of gewoon een gezellige ochtend. De Eucharistieviering begint om 09:00 uur.
Bij de informatiebijeenkomsten staat de koffie klaar om 09:30 uur en begint het programma om 10:00 uur.

Eucharistievieringen en bezoek aan kerken vrijdagmorgen
De vieringen en kerkbezoeken beginnen om 9.00 uur. en worden afgesloten met een gezellig samenzijn of een gezamenlijke maaltijd
datum; 18 febr. -18mrt. -25 april -24 juni- 30 sept.- 21 okt.-21 dec

Dinsdag: Uitgaansdag.
De jaarlijkse busreis staat gepland op ?. Samen met een bus ondernemer gaan we op zoek naar een mooie reis met bijzondere aandachtspunten.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat u op tijd via de nieuwsbrief wordt geïnformeerd over de tijd van vertrek en bestemming.

Woensdagmiddag:  Modeshow
In 2022 zijn er weer modeshows van Doorduyn in de Rietzanger en wel op woensdag 6 april en woensdag 7 september. Naast mooie duurzame kleding voor dames wordt ook mooie herenkleding geshowd.
U bent van harte welkom en neem gerust u man, vriend/vriendin, dochter/zoon, buurvrouw of buurman mee.
Woensdagmiddag: Jaarvergadering
Ook in ?? houden wij weer onze jaarvergadering en wel op.
????
Tijdens de jaarvergadering worden voorstellen van het bestuur aan de leden voorgelegd, de financiële resultaten van 2020 worden toegelicht en de bestuursverkiezingen worden gehouden. Wij stellen het op prijs als u die middag vragen of suggesties wilt voorleggen aan het bestuur. De financiële resultaten van 2021, het jaarverslag met alle activiteiten van het afgelopen jaar en de notulen van de jaarvergadering van 7 oktober 2021 liggen 10 dagen van te voren in de Rietzanger. Na afloop van de jaarvergadering is er nog een gezellige afsluiting met voor ieder wat wils. U komt toch ook.

Zaterdagmiddag  Nieuwjaarsborrel
Net als voorgaande jaren nodigen we alle leden van de Club 50 Plus Noorden uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar en elkaar een gezond en gezellig nieuw jaar te wensen. Natuurlijk zorgen wij weer voor een hapje en drankje.
Nieuwjaarsreceptie op ————2024 ?

Zaterdagmiddag: Vrijwilligersdag
Omdat de Club 50 plus Noorden niet zonder vrijwilligers kan, organiseren we op zaterdag 9 april 2022,  U krijgt hiervoor nog een uitnodiging, maar reserveer de datum alvast in uw agenda zodat u deze bijzondere middag niet hoeft te missen.

Nieuwsbrief.
Maandelijks wordt u via deze brief op de hoogte gehouden van de activiteiten.         
De nieuwsbrief is ook per email te ontvangen en te lezen op onze website www.club50plusnoorden.nl. Als u de nieuwsbrief niet per email ontvangt kunt u dit melden bij de secretaris: rietzangernoorden@hotmail.nl

Vervoer:
Wanneer u wilt deelnemen aan onze activiteiten maar hierbij belemmerd wordt door vervoersproblemen kunt u dit bij de coördinatoren van de betreffende activiteit of bij het bestuur kenbaar maken. We zullen dan onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u wordt opgehaald en weer wordt thuisgebracht.

Algemene informatie:
Al deze activiteiten worden gehouden in
het clubhuis de Rietzanger
Theresiahof  9 in Noorden.
Telefoon 0172-409308.
Emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Website: www. club50plusnoorden.nl
Bankrekening: NL74INGB0007364674
Het is mogelijk uw boodschap of vraag in te spreken op het antwoordapparaat of een email naar.:rietzangernoorden@hotmail.nl

Het bestuur.
Club 50 plus Noorden.