jaar programma 2021

Omdat er corona is hebben wij enkele activiteiten stop gezet

Wij verwelkomen u graag tijdens deze bijeenkomsten. Alle activiteiten vinden plaats in het Clubhuis de “Rietzanger” Theresiahof 9 in Noorden tel 409308

Soos:
Iedere: donderdagmiddag aanvang 13.30 uur -16.30 uur
Er worden allerlei soorten spelletjes gespeeld zoals klaverjassen, pandoeren, rummikubben, biljarten, sjoelen. en ook beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom.
Alle spullen zijn aanwezig en als u alleen even gezellig een praatje wil maken kan dat ook.
Kosten €2.00 inclusief 2x koffie/thee en 1 consumptie
(Extra consumptie conform prijslijst)

MAANDAG
Countrylinedansen 50 plus: maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Komt u ook. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Deelname bedraagt € 2.00 p.p. per week.
Kosten € 2.00 voor 2 x koffie/thee.
(Extra consumptie conform prijslijst)
Niet in de maanden juni- juli en augustus
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Mevr. Elly Vork tel.: 408721 Mevr. Gerda Veenboer tel: 409917

Klaverjassen: maandagavond aanvang 19.30 uur
De data zijn: 2021: 4 jan.- 18 jan. – 1 febr. – 15 febr. – 1 mrt.-
15 mrt. – 29 mrt. -12 april – 26 april – vakantie –
6 sept.- 20 sept.- 4 okt.- 18 okt. – 1 nov. – 15 nov. – 29 nov. – 13 dec.
Deelname bedraagt € 2.00 p.p. per week.
Kosten € 2.00 voor 2 x koffie/thee.
(Extra consumptie conform prijslijst)
Ook niet leden zijn van harte welkom
Niet in de maanden april tot augustus.

DINSDAG
Yoga dinsdagmorgen
Elke dinsdagmorgen kunt u vanaf 10.00 uur mee doen met de yoga lessen. U kunt zich aanmelden bij mevr. T. Deen die de yogalessen verzorgt.

koersbal: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
Kosten €2,- inclusief 2x koffie/thee
(Extra consumptie conform prijslijst)
Heeft u ook interesse kom dan op dinsdagmiddag eens langs om de sfeer te proeven van het balspel koersbal.
Als nieuwe deelnemer kan u zo aan de competitie meedoen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Joop Leliveld en Kees Pieterse

Vrij biljarten: dinsdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Kosten € 2.- inclusief 2x koffie/thee
(Extra consumptie conform prijslijst)
Niet in de maanden juli en augustus

WOENSDAG
Fietstocht: woensdagmorgen  3e woensdag van de maand
Vertrek om 9.30 uur vanaf het plein tegenover de kerk in Noorden
17 maart – 14 april – 19 mei – 16 juni – 14 juli – 18 augustus
15 september – 20 oktober

De leiding is in handen van Joop Leliveld tel.:409148
Kosten zijn € 0.50 per keer. Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.

Jeu de boules: woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
voor inlichtingen kunt u terecht bij Joop Leliveld
Kosten: € 2,- incl. 2x koffie/thee. (Extra consumptie conform prijslijst)
De jeu de boules is overdekt, dus geen probleem met regen
Ook in de zomerperiode gaat het gewoon door

Bingo: woensdag middag aanvang 14.00 uur om de 4 weken
De data zijn: 202113 jan. – 10 febr. – 31 mrt. – 7 april –  12 mei – 19 juni – zomerstop
15 sep. – 13 okt. – 17 nov. sinterklaas bingo – 15 dec. Kerst bingo
Kosten: € 4.00 inclusief 2x koffie/thee en 1 plankje.(Extra consumptie conform prijslijst)
Extra plankje € 3.00 per stuk
Er worden 8 ronden bingo gespeeld.
Op deze middagen zijn ook niet-leden van harte welkom.
De organisatie is in handen van L. de Groot en Y. van Dijk
Niet in de maanden  juli- augustus

DONDERDAG
seniorengym: iedere dondermorgen aanvang: 09:00 uur – 09:45 uur en 10:15 uur -11:30 uur
verdeeld over 2 groepen
. Na afloop van de gym wordt er een lekker kopje/thee gedronken
 Kosten € 2.- voor deelname en koffie/thee, exclusief de begeleiding door een fisiotherapeute.
U kunt zich aanmelden bij Hennie Toonen (tel. 0172409303)

Soosiedere donderdagmiddag aanvang 13.30 uur – 16.30 uur
Er worden allerlei soorten spelletjes gespeeld zoals klaverjassen, pandoeren, rummikubben, biljarten, sjoelen. en ook beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom.
Alle spullen zijn aanwezig en als u alleen even gezellig een praatje wil maken kan dat ook.
Kosten €2.00 inclusief 2 x koffie/thee en 1 consumptie
(Extra consumptie conform prijslijst)
Ook in de zomerperiode gaat de soos elke week door

Bridgeclub 50+ te Noorden: donderdagavond aanvang 19.30 uur
Er wordt een onderlinge competitie gespeeld in 2 groepen A en B
Het seizoen wordt verdeeld over 6 ronden van meestal 6 avonden soms 5 avonden afhankelijk van het seizoen m.b.t. feestdagen en zomerstop.
Kosten:€ 2.50,inclusief 2x koffie/thee + hapje + prijs.
Consumptieprijs: volgens de prijslijst van de Rietzanger
Aantal leden 72 personen.
Inlichtingen: Ada Voorsluis of Margot van Egten 06-40676091
of bij Clubhuis De “Rietzanger” Theresiahof 9 in noorden tel 409308

VRIJDAG

,,Biljartcompetitie club50+” vrijdagmiddag aanvang 13.00 uur tot 17.30 uur.
Kosten:€ 2.50,inclusief 2x koffie/thee + hapje + prijs. (Extra consumptie conform prijslijst)
Er word een onderlinge competitie gespeeld op 2 biljarts.
Opgeven tijdens de biljart middag in de Rietzanger of K. Pieterse (0172572832)
Clubhuis De “Rietzanger” Theresiahof 9 in Noorden tel 409308

OVERIGE ACTIVITEITEN
bestuursvergadering:
De data:15 jan. – 10 febr. – 12 mrt. – 24 mrt.( jaarvergadering) 9 april –  12 mei – 11 juni – 14 juli – –  11 aug. – 10 sept. – 13 okt. – 12 nov. – 8 dec.

Eucharistievieringen en bezoek aan kerken vrijdagmorgen
De vieringen en kerkbezoeken beginnen om 9.30 uur. en worden afgesloten met een gezellig samenzijn of een gezamenlijke maaltijd
datum; 7 febr – 14 mei – 22 okt. – 22 dec. kerstviering in de Rietzanger

Dinsdag: Uitgaansdag.
De jaarlijkse busreis staat gepland op dinsdag 31 augustus 2021. Samen met een bus ondernemer gaan we op zoek naar een mooie reis met bijzondere aandachtspunten.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat u op tijd via de nieuwsbrief wordt geïnformeerd over de tijd van vertrek en bestemming.

Woensdagmiddag:  Modeshow
De firma Doorduyn zal de modeshow weer gaan verzorgen. Dit zal
voor het eerst weer zijn op woensdag 21 februari 2021 met een prachtige
voorjaarscollectie en een najaarscollectie op woensdag 29 september 2021

Woensdagmiddag: Jaarvergadering
Ook in 2021 houden wij weer onze jaarvergadering en wel op.
woensdag 24 maart 2021 om 14 uur
Tijdens de jaarvergadering worden voorstellen van het bestuur aan de leden voorgelegd, de financiële resultaten van 2020 worden toegelicht en de bestuursverkiezingen worden gehouden. Wij stellen het op prijs als u die middag vragen of suggesties wilt voorleggen aan het bestuur. De financiële resultaten van 2020, het jaarverslag met alle activiteiten van het afgelopen jaar en de notulen van de jaarvergadering van 7 oktober 2020 liggen 10 dagen van te voren in de Rietzanger. Na afloop van de jaarvergadering is er nog een gezellige afsluiting met voor ieder wat wils. U komt toch ook.

Zaterdagmiddag  Nieuwjaarsborrel
Net als voorgaande jaren nodigen we alle leden van de Club 50 Plus Noorden uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar en elkaar een gezond en gezellig nieuw jaar te wensen. Natuurlijk zorgen wij weer voor een hapje en drankje.
Nieuwjaarsreceptie op ————2022 ?

Zaterdagmiddag: Vrijwilligersdag
Omdat de Club 50 plus Noorden niet zonder vrijwilligers kan, organiseren we op zaterdag 17 april 2021, weer een bijzondere middag met aansluitend een maaltijd voor alle vrijwilligers van de Club 50 Plus Noorden. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging, maar reserveer de datum alvast in uw agenda zodat u deze bijzondere middag niet hoeft te missen.

Nieuwsbrief.
Maandelijks wordt u via deze brief op de hoogte gehouden van de activiteiten.         
De nieuwsbrief is ook per email te ontvangen en te lezen op onze website www.club50plusnoorden.nl. Als u de nieuwsbrief niet per email ontvangt kunt u dit melden bij de secretaris: rietzangernoorden@hotmail.nl

Vervoer:
Wanneer u wilt deelnemen aan onze activiteiten maar hierbij belemmerd wordt door vervoersproblemen kunt u dit bij de coördinatoren van de betreffende activiteit of bij het bestuur kenbaar maken. We zullen dan onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u wordt opgehaald en weer wordt thuisgebracht.

Algemene informatie:
Al deze activiteiten worden gehouden in
het clubhuis de Rietzanger
Theresiahof  9 in Noorden.
Telefoon 0172-409308.
Emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Website: www. club50plusnoorden.nl
Bankrekening: NL74INGB0007364674

Het is mogelijk uw boodschap of vraag in te spreken op het antwoordapparaat of een email naar.:rietzangernoorden@hotmail.nl

Het bestuur.
Club 50 plus Noorden.