nieuwsbrief

 

NIEUWSBRIEF MAART 2023
Beste mensen:
Het weer weet nog niet welke kant het op moet gaan:
de zonzijde of toch nog even een winterdip? Nou ja, ons maakt het niet uit hoor, wij zitten toch wel gezellig met elkaar in de Rietzanger. Ook de komende tijd hebben we weer een aantal gezellige bijeenkomsten in petto.
ACTIVITEITEN:
Maandagavond 13 maart en 27 maart: Klaverjassen
Ook in februari werd er weer gezellig klaverjas gespeeld op maandagavond.
maandag 13 februari: maandag 27 februari
1e prijs: Mw. A. v. Zoest 5577 pnt                1e prijs: Dhr. A. Tersteeg 5290 pnt.
2e prijs: Dhr. J. Zuijdervliet 5092 pnt        2e prijs: Mw. A. Balvert 5259 pnt
3e prijs: Mw. B. Tersteeg 4935 pnt              3e prijs: Dhr. J. Tersteeg 5188 pnt
Poedelprijs: Dhr.A.Tersteeg 3524 pnt    Poedelprijs: Dhr. A. Hellingerwerf 3749 pnt.
Zoals u ziet hebben we steeds andere winnaars, dus iedereen maakt kans op een prijsje.
De volgende klaverjas-avonden zijn op maandag 13 maart en maandag 27 maart.
Woensdag 15 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
Op woensdag 15 maart kunt u vanaf 07:30 uur tot 21:00 uur in de Rietzanger terecht om te stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Er kunnen die dag geen andere activiteiten gehouden worden in de Rietzanger, maar de fietstocht en jeu de boules kunnen gewoon doorgaan.
Woensdag 15 maart: fietstocht.
Het is weer maart, dus onze maandelijkse fietstocht gaat ook weer van start. Joop en Ton hebben weer een mooie tocht uitgezet met onderweg natuurlijk tijd voor een lekker kopje koffie. Deelname kost € 0,50.
Zondag 19 maart, 11:15 uur, eucharistieviering
Dan is voorlopig de laatste eucharistieviering op zondag in de Rietzanger. Daarna wordt door het parochiebestuur geëvalueerd hoe de zondagdiensten in de Rietzanger zijn ervaren en of daar een vervolg aan gegeven gaat worden.
Natuurlijk hebben we nog wel onze eucharistievieringen op de vrijdagmorgen
voorafgaand aan de thema-ochtenden. Meer informatie over onze themaochtenden worden in onze nieuwsbrieven gemeld.
Woensdag 22 maart: Bingo
Yvon van Dijk en Lia de Groot hebben weer hun uiterste best gedaan om leuke
prijsjes te regelen voor een gezellige bingomiddag. Kom daarom lekker naar de
Rietzanger op woensdagmiddag 22 maart voor een spannend spelletje bingo. U betaalt € 4,00 voor 1 plankje en voor dat bedrag speelt u 7 of 8 rondjes Bingo en krijgt u 2x een kopje koffie of thee. Wanneer u met 2 plankjes tegelijk wilt spelen betaalt u € 3,00 voor het 2e plankje. En ook voor deze middag geldt dat niet-leden van harte welkom zijn.
Dinsdagavond 28 maart: Keezen-spelavond:
Op 28 februari was de eerste Keezen-spelavond van Club 50Plus. Het was
een gezellige avond en daarom hebben we besloten om op dinsdagavond 28
maart een tweede Keezen-spelavond te organiseren. Het Keezen-spel kan
gespeeld worden met een “vaste” partner maar kan ook individueel gespeeld
worden. In de Rietzanger ligt een intekenlijst, maar aanmelden kan ook per email ( marianne.club50plus@gmail.com ) of per telefoon 06-53448780. De kosten voor deze avond zijn € 2,00 en daarvoor krijgt u, naast een gezellige
avond, ook nog 2x een kopje koffie of thee. Deze avond zijn ook niet-leden van harte welkom, dus neem gerust ook uw buurvrouw of vriendin mee.
Woensdag 12 april: modeshow
Op woensdagmiddag 12 april komt Doorduijn weer hun zomercollectie showen en natuurlijk hebben zij weer hun lekkere stroopwafels mee voor bij de koffie. Dus naast het uitzoeken van zomerkleding voor dames en heren is er ook tijd voor een lekker kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Neem dus gerust uw broer, zus, vriend of vriendin mee deze middag.
Vrijdag 14 april: eucharistieviering, met thema en maaltijd.
We beginnen deze vrijdagmorgen weer met een eucharistieviering met aansluitend onze lekkere Rietzanger koffie of thee. We weten nog niet precies wat we daarna gaan doen.
We denken aan een aantal spelletjes zoals scrabble, yathzee, triominos etc.
We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd en dat is eigenlijk al een garantie voor een gezellige ochtend. Kosten voor deze ochtend zijn € 7,50 voor de maaltijd.
Aanmelden kan tot 12 april via de lijst in de Rietzanger of telefonisch bij Aart Borst
(tel.nr.0172-850263).
LEDENADMINISTRATIE:
We mogen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:
Dhr. R. Snoeker
Mw. H. Snoeker
We heten deze nieuwe leden van harte welkom en hopen hen regelmatig te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.
OVERLEDEN
Helaas is er ook een trouw lid overleden:
– Dhr. W. Leliveld
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
VAN DE BESTUURSTAFEL:
In de bestuursvergadering van 1 maart hebben we gesproken over de te nemen acties n.a.v. ons overleg met de vrijwilligers op 25 januari jl.
We hebben een aantal acties alvast opgepakt, met name t.a.v. de hygiëne in de toiletten. Daar zijn extra afvalbakjes en afvalzakjes gekomen o.a. voor het weggooien van incontinentiemateriaal.
Naar aanleiding van de themabijeenkomst in oktober, waar wij werden geïnformeerd over mogelijkheden van energiebesparing, hebben we gebruik gemaakt van een door de gemeente geboden mogelijkheid om (gratis) een energiescan te laten uitvoeren. Uit die scan kwam naar voren dat we veel konden besparen door het vervangen van de lampen door LED-lampen, het eventueel
plaatsen van een warmtepomp, het vervangen van onze oude CV-ketel en het plaatsen van ventilatoren in de grote zaal.
Samen met de Stichting Instandhouding van de Rietzanger hebben we
subsidie aangevraagd bij de Rabobank en we hopen op korte termijn een reactie te krijgen op onze aanvraag zodat we in de zomermaanden verschillende acties kunnen oppakken.
Tijdens de NL-doet actie van 10 maart hebben een aantal vrijwilligers, waaronder onze burgemeester Robbert Jan van Duijn, alvast een eerste stap gemaakt door onze TL-buizen te vervangen door LED lampen en het plaatsen van folie achter de radiatoren. In onze volgende nieuwsbrief kunnen we u wellicht wat foto’s tonen van deze actie.
Jaarlijks uitje
Ook hebben we gesproken over ons jaarlijkse uitje wat gepland staat op 13 juni. Bij het zoeken naar een leuk, betaalbaar uitje kwamen we al snel tot de conclusie dat het bijna niet mogelijk is om een leuk tochtje te boeken.
Een uitje met een bus betekent al snel dat we minimaal € 50,– per persoon moeten gaan vragen en daarbij moeten we dan als Club 50Plus ook nog een bijdrage toeleggen.
Daarom hebben we besloten om dit jaar geen uitje met een bus te regelen maar een superleuke middag in de Rietzanger te organiseren.
Het programma is nog niet helemaal bekend maar we kunnen alvast melden dat we om 13:30 uur starten met koffie met wat lekkers.
We nodigen een leuke entertainer uit die ons buikpijn van het lachen zal bezorgen, tussendoor krijgt u natuurlijk een hapje en drankje aangeboden en we sluiten af met een gezamenlijke maaltijd (Chinees).
Noteer de datum 13 juni dus alvast in uw agenda!
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdag 5 april. Heeft u onderwerpen die u aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar marianne.club50plus@gmail.com of een van de andere bestuursleden.
Contributie
Heeft u de contributie voor 2023 al betaald of bent u het nog vergeten? In dat geval verzoeken wij u nogmaals om uiterlijk 31 maart de contributie over te maken op bankrekening NL74INGB0007364674 ten name van Club 50Plus Noorden.
Oproep van Antoniusschool Noorden:
We ontvingen een verzoek van de Antoniusschool Noorden. Zij hebben dringend behoefte aan vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding bereid zijn om de docenten te ondersteunen bij de “tussen schoolse opvang”. Wat het precies inhoudt leest u in de bij deze nieuwsbrief ingesloten toelichting. Wellicht heeft u een uurtje beschikbaar?
Sinds de Coronapandemie draaien wij een continurooster wat betekent dat de leerlingen op school blijven tijdens de lunch en niet meer zoals eerder tussendoor naar huis gaan om daar een boterham te eten.
Omdat dit van beide kanten goed is bevallen hebben wij het continurooster sinds de start van dit schooljaar definitief gemaakt.
De leerlingen lunchen in hun eigen klas met hun leerkracht en gaan vervolgens 20 minuten naar buiten zodat de leerkracht pauze kan houden. Het buitenspelen gebeurt onder toeziend oog van overblijf ouders, de zogenoemde pleinwacht. Deze ouders vervullen deze vrijwilligers taak met veel plezier en roosteren zichzelf in op de dagen dat het hun schikt.
Helaas zijn er de laatste maanden een aantal vrijwilligers uitgevallen door ziekte of andere werkzaamheden en hebben we (nog) geen nieuwe vrijwilligers kunnen vinden.
Wij zijn dus hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Via ouders in onze medezeggenschapsraad werden wij getipt over de evt. samenwerkingsmogelijkheden met de club 50 plus.
Wellicht zijn er binnen uw club vrijwilligers die het leuk vinden om ons te ondersteunen.
Wat zoeken wij en wat hebben wij te bieden.
• Allereerst zijn wij opzoek naar enthousiaste personen die op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 11.50 tot 13.10 uur beschikbaar zijn. Dagen in overleg.
• Onze leerlingen zijn 4 tot 12 jaar oud en komen per unit buitenspelen. (4 tot 6 jaar, 7 tot 9 &
10 tot 12 jaar). Per Unit is dit 20 minuten.
• Tijdens het buitenspelen is het belangrijk dat er iemand een oogje in het zeil houdt. Dit
gebeurt altijd in tweetallen en met ondersteuning van een teamlid.
• Per dag ontvangt de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding van €10,- welke onbelast is. Deze
heeft geen invloed op uitkeringen etc. Het bedrag wordt maandelijks overgemaakt.
• Daarnaast verzorgen en betalen wij de aanvraag voor het VOG (verklaring omtrent het
gedrag)
• De school is 40 weken per jaar geopend, de overige weken hebben wij vakantie en is de
vrijwilliger ook vrij.
• Onderling ruilen of alleen aanmelden als invaller bij ziekte of afwezigheid van onze pleinwacht
ouders is ook mogelijk.
Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen.
Dit kan per e-mail (directie.antonius@wijdevenen.nl) of telefonisch met onze directeur Joris
Slagboom (tel. 0172-408257)
Met vriendelijke groet,
Antoniusschool Noorden.
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!
Het bestuur van Club 50Plus Noorden

Ook zo’n gedoe met de computer, tablet of telefoon?

Komt U er zelf niet uit? Geen paniek, zoek hulp!
Seniorweb Nieuwkoop kan U verder helpen. Deze organisatie
zet zich in om ouderen computer-wijzer te maken. Met een
nieuwsbrief, 3 maandelijks tijdschrift en persoonlijke
hulpverlening.
Vrijwilligers staan klaar op de inloopmiddag.
Steeds de eerste maandagmiddag van de maand.
Van 13.30 uur tot 16 uur bent U welkom bij de Kaleidoskoop,
Verbinding 2 te Nieuwkoop.
Zij helpen U met al uw vragen. Zoals: Albert Heijn-app of
WhattsApp gebruiken, uw apparaat onderhouden of het kunnen
omgaan met DigiD.
U kunt ook lid worden van Seniorweb. Op bovengenoemde
inloop kunt U een cadeaubon krijgen voor een eerste jaar gratis
lidmaatschap. Klik op seniorenweb en de website opent.
Zie ook de website: www.seniorweb.nl