nieuwsbrief

 

NIEUWSBRIEF JANUARI/FEBRUARI 2023

Beste mensen:
Het jaar 2023 is ongetwijfeld ook voor u gestart met allerlei goede voornemens, zoals:
-we gaan ons niet storen aan het slechte weer maar gaan genieten van alle mooie zonnige
dagen.
-we gaan ons niks aantrekken van machthebbers die denken dat ze hun land het beste dienen door soldaten en raketten te sturen naar de buren.
-we negeren de kou en zetten vrolijk onze thermostaat een graadje lager
– en we gaan ons niet ergeren aan mopperende medemensen die nooit iets
positiefs te melden hebben.
Nee, we gaan ervoor zorgen dat 2023 een vrolijk, gezellig jaar wordt zodat we
op 31 december 2023 kunnen roepen: 2023 WAS EEN FANTASTISCH JAAR!
En het bestuur van Club 50Plus gaat er alles aan doen om te helpen om dat
fantastische jaar te realiseren. Daarom organiseren wij allemaal leuke activiteiten waar gezelligheid
en vrolijkheid de boventoon voert.
ACTIVITEITEN:
Er zijn al wat activiteiten gestart in dit nieuwe jaar
Op 2 januari werd er alweer gezellig klaverjas gespeeld.
Hierbij de uitslag:
1e prijs: Mw. I. Tersteeg 5427 pnt.
2e prijs: Dhr. F. Fransen 4984 pnt
3e prijs: Mw. A. v. Zoest 4945 pnt
Poedelprijs: Dhr. J. Tersteeg 3858 pnt
De volgende klaverjasavonden zijn op 16 januari, 30 januari en 13 februari.
Natuurlijk hebben we onze wekelijkse activiteiten, zoals
– Line Dance op maandagmiddag,
– koersbal op dinsdagmiddag,
– jeu de boules op woensdagmiddag,
– gym op donderdagmorgen,
– SOOS op donderdagmiddag,
– Bridge op donderdagavond
– biljart op dinsdagavond en vrijdagmiddag.
Daarnaast zijn er nog wat extra activiteiten:
– Bingo: op woensdagmiddag 18 januari en 15 februari
– Activiteitenochtend op 17 februari, met een eucharistieviering, een thema en een gezamenlijke maaltijd.
o 09:00 uur eucharistieviering in de Rietzanger
o 10:00 uur tot 12:00 uur: informatie door Ardi Kuijf over herkennen van ziektebeelden, zoals beroerte of hartproblemen.
o 12:00 uur gezamenlijke maaltijd. Als u mee wilt eten kunt u zich tot uiterlijk dinsdag
14 februari aanmelden in de Rietzanger, telefonisch bij Aart Borst (tel.nr.0172-850263)
of rietzangernoorden@hotmail.nl. Kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 per persoon
– Vrijwilligersoverleg: 25 januari.
Ook willen we, bij voldoende animo, starten met een nieuwe activiteit. We
willen 1x per maand op de laatste dinsdagavond van de maand het
KEEZEN-SPEL gaan spelen.
Heeft u zin om dit spel te komen spelen? Meld u dan even aan via
marianne.club50plus@gmail.com zodat we weten hoeveel spellen we nodig
hebben die avond. Bij deze activiteit zijn ook niet-leden van harte welkom,
dus neem gerust de buurvrouw/buurman, vriend of vriendin mee.
Kosten voor deelname aan de activiteit zijn € 2,00 per avond.
Dit is inclusief 2x koffie/thee.
Bovendien is het gedurende het hele seizoen mogelijk om de duofiets te huren
voor € 5,00 per dagdeel. Onze contactpersoon hiervoor is Joop Leliveld.
Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-17816048.
OPROEP:
We horen regelmatig dat mensen wel deel willen nemen aan onze
activiteiten maar geen mogelijkheid zien om naar de Rietzanger te komen.
Daarom doen we hierbij een oproep aan onze leden: We zoeken mensen
die bereid zijn om leden van Club 50Plus op te halen en weer thuis te
brengen, zodat deze leden ook deel kunnen nemen aan de activiteiten van
onze Club. Wilt u wel iemand ophalen? Laat het ons weten, dan zetten we u
op onze lijst van beschikbare chauffeurs. En als u graag naar een van onze
activiteiten wilt maar problemen heeft met vervoer, aarzel dan niet en laat
het ons weten. Dan kunnen wij proberen om vervoer voor u te regelen.
VAN DE BESTUURSTAFEL:
In de bestuursvergadering van 11 januari hebben we vooral de voorbereidingen voor het vrijwilligersoverleg van 25 januari besproken.
We hopen dat veel vrijwilligers die avond aanwezig kunnen zijn zodat we met elkaar het draaiboek kunnen doornemen en afspraken kunnen maken.
Ook hebben we de prijslijst voor onze activiteiten en consumpties besproken.
De prijzen voor deelname aan onze activiteiten en de contributie blijven ongewijzigd maar de prijzen voor (extra) consumpties hebben we moeten aanpassen.
Vanaf 1 januari 2023 zijn bij onze activiteiten de volgende prijzen voor (extra) consumpties van toepassing:
Koffie/thee € 1,25
Consumpties (frisdrank) € 1,25
Consumpties alcohol (Amstel bier) € 1,50
Overige alcoholische dranken € 1,75
Radler en Amstel 0.0% € 1,75
We begrijpen dat in deze tijd van hoge energiekosten en inflatie een prijsverhoging niet leuk is, maar
we moeten als Club natuurlijk ook onze kosten verantwoord beheren.
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdag 8 februari.
Heeft u onderwerpen die u aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar marianne.club50plus@gmail.com of een van de andere bestuursleden.
Contributie:
Een dezer dagen ontvangt u weer ons jaarboekje met daarbij de rekening voor het lidmaatschap 2023.
Voor diegene die een machtiging voor automatische incasso
hebben afgegeven geldt dat we het lidmaatschap begin februari zullen incasseren.
De leden die geen automatische incasso hebben afgegeven willen we vragen om
het lidmaatschap uiterlijk 31 maart over te maken op bankrekening
NL74INGB0007364674 ten name van Club 50Plus Noorden.
Dit was het weer voor nu. We zien u graag in de Rietzanger bij een van onze
activiteiten.
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!
Het bestuur van Club 50Plus Noorden

Ook zo’n gedoe met de computer, tablet of telefoon?

Komt U er zelf niet uit? Geen paniek, zoek hulp!
Seniorweb Nieuwkoop kan U verder helpen. Deze organisatie
zet zich in om ouderen computer-wijzer te maken. Met een
nieuwsbrief, 3 maandelijks tijdschrift en persoonlijke
hulpverlening.
Vrijwilligers staan klaar op de inloopmiddag.
Steeds de eerste maandagmiddag van de maand.
Van 13.30 uur tot 16 uur bent U welkom bij de Kaleidoskoop,
Verbinding 2 te Nieuwkoop.
Zij helpen U met al uw vragen. Zoals: Albert Heijn-app of
WhattsApp gebruiken, uw apparaat onderhouden of het kunnen
omgaan met DigiD.
U kunt ook lid worden van Seniorweb. Op bovengenoemde
inloop kunt U een cadeaubon krijgen voor een eerste jaar gratis
lidmaatschap. Klik op seniorenweb en de website opent.
Zie ook de website: www.seniorweb.nl