nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2022
Beste mensen:
We hebben waarschijnlijk allemaal weer onze warme truien, vesten en jassen opgezocht, want het mooie zomerweer wordt steeds vaker vervangen door herfstbuien en wind.
Wat is het dan fijn dat er in de Rietzanger weer veel activiteiten georganiseerd kunnen worden. Na de leuke bijeenkomsten in oktober kunnen we de komende weken ook weer een aantal gezellige activiteiten aanbieden in de Rietzanger.
Hopelijk mogen wij u verwelkomen bij de volgende activiteiten:
EXTRA ACTIVITEITEN:
– Bingo: 23 november en 14 december:
o Vanaf 14:00 uur in de Rietzanger.
o De bingo van 23 november staat in het teken van Sinterklaas en in de bingo van 14 december richten Yvon en Lia zich op de feestdagen.
Allemaal komen dus, en neem gerust de buurman/buurvrouw, vriendin of ander familielid mee.
– Themaochtend vrijdag 25 november:
o 09:00 uur eucharistieviering,
o 10:30 uur film Het paard van Sinterklaas
o 12:00 uur: gezamenlijke stamppot maaltijd.
Als u mee wilt eten kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 22 november aanmelden in de Rietzanger, telefonisch bij Aart Borst (tel.nr.0172 85 02 63) of
rietzangernoorden@hotmail.nl. Kosten voor de maaltijd zijn € 5,00 per persoon.
Cursus AED voor vrijwilligers: dinsdagavond 29 november, 19:00 uur.
Het AED apparaat in de Rietzanger is gecontroleerd door het veiligheidsinstituut en daarom
lijkt het ons verstandig een (herhalings)cursus te organiseren, met name voor onze vrijwilligers die bardiensten draaien. Ardy Kuyf komt op dinsdagavond 29 november uitleg geven over het gebruik van het AED-apparaat.
Nadere informatie wordt per e-mail naar de betreffende vrijwilligers gestuurd.
16 december: kerstbiljart-toernooi
– Als afsluiting van het jaar wordt voor de deelnemers aan de biljartcompetitie een feestelijk Kerstbiljarttoernooi georganiseerd. We zijn benieuwd wie er die dag met de overwinning naar huis gaat.
Woensdag 21 december: kerstviering Club 50Plus,
– Op woensdag 21 december houden we weer onze jaarlijkse Kerstviering voor onze leden. We starten om 10:00 uur met een viering die wordt voorgegaan door Heleen van de Reep. Het koor Cantabo komt zingen voor en met ons. Aansluitend drinken we met elkaar een kopje koffie en rond de klok van 12 uur wordt er door Aart en Wim weer een geweldige maaltijd geserveerd.
Aanmelden kan tot vrijdag 16 december bij Aart Borst (tel.nr. 0172
85 02 63) of rietzangernoorden@hotmail.nl. Klik op het email adres en u kan gelijk het bericht versturen. Vanaf volgende week liggen er ook aanmeldingslijsten in de Rietzanger. Kosten voor deze bijeenkomst en maaltijd zijn € 5,00. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.
Nieuwjaarsreceptie 2023, d.d. zaterdag 7 januari
– De laatste 2 jaar konden we door Corona geen nieuwjaarsreceptie houden. We hopen dat we op zaterdagmiddag 7 januari wel weer met elkaar het glas kunnen heffen op een mooi jaar.
De uitnodiging volgt nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

SOOS-middagen:
– Verschillende leden hebben ons gevraagd of het mogelijk is om tijdens de SOOS-middagen andere spelletjes te spelen dan klaverjassen, biljart of Mahjong. Natuurlijk vinden wij dat mooie initiatieven, daarom hierbij een oproep voor leden die van rummikup of sjoelen houden.
Kom naar de Rietzanger op donderdagmiddag om 13:30 uur voor een gezellig spelletje rummikup of sjoelen. U bent van harte welkom.
Klaverjassen op maandagavond:
Om de week wordt er in de Rietzanger op maandagavond klaverjas gespeeld. Omdat er naast klaverjassen
ook heel gezellig met elkaar wordt gepraat is besloten om voortaan 3 “giffies” te spelen in plaats van 4 “giffies”. De uitslagen en prijzen zijn er niet minder om;
Uitslagen klaverjassen maandag 31 oktober: uitslagen klaverjassen maandag 14 november
1e prijs mevr. A. Balvert 7324 pnt           1e prijs Mw. I.v.d.Boogaard 5356 pnt
2e prijs mevr. I.v.d Boogaard 6898 pnt 2e prijs Mw. W. Okkersen 5222 pnt
3e prijs mevr. B. Tersteeg 6794 pnt         3e prijs Mw. A. Balvert 5160 pnt
Poedelprijs dhr. R. Hage 5264 pnt.          Poedelprijs Mw. L. Kalshoven 3940 pnt
De volgende klaverjasavond is op maandag 28 november en 12 december.
Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers van de Rietzanger.
Zoals afgesproken in de informatiebijenkomst voor vrijwilligers willen we eenmaal per jaar een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers organiseren, zodat we met elkaar de afspraken over de taken voor de vrijwilligers nog weer eens onder de aandacht willen brengen.
Daarom houden we weer een vrijwilligersoverleg op maandagavond 23 januari 2023. Zet
deze datum alvast in uw agenda. De uitnodiging/agenda ontvangt u nog van ons
.LEDENADMINISTRATIE:
We mogen ook weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:
Mw. Riet van den Berg en Mw. Nel Pauelsen.
We hopen hen vaak te zien in de Rietzanger.
Helaas is er ook weer een trouw lid overleden:
– Mw. H. Olsthoorn.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies.
VAN DE BESTUURSTAFEL:
In de bestuursvergadering van 8 november is o.a. gesproken over het jaarprogramma, de AED (herhalings)cursus, de vrijwilligersinformatiebijeenkomst en het ophalen van de
bijdrage 2022 van onze donateurs. Ook hebben we gesproken over de pilot van de eucharistievieringen die het parochiebestuur wil houden in de Rietzanger. De
eucharistieviering van 13 november is niet doorgegaan in de Rietzanger, maar waarschijnlijk zullen de pilots wel op een ander moment worden uitgevoerd.
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdagavond 14 december. Heeft u onderwerpen die u aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar marianne.club50plus@gmail.com of een
van de andere bestuursleden.
Voor Club 50Plus Noorden heeft de JUMBO-actie het mooie bedrag van € 85,20
opgebracht. We bedanken alle leden die de afgelopen weken de vouchers hebben
ingeleverd of geactiveerd.
CORONA:
Vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen adviseert het RIVM om de
Corona maatregelen weer in acht te nemen, dat wil zeggen, handen wassen, niezen in de elleboog, elkaar voldoende ruimte geven en thuisblijven bij klachten.
Bij milde klachten verzoeken wij u eerst een zelftest te doen voordat u naar de
Rietzanger komt.
Dat was het weer voor nu. We hopen velen van u te mogen begroeten tijdens een van onze vele activiteiten.

Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

Ook zo’n gedoe met de computer, tablet of telefoon?

Komt U er zelf niet uit? Geen paniek, zoek hulp!
Seniorweb Nieuwkoop kan U verder helpen. Deze organisatie
zet zich in om ouderen computer-wijzer te maken. Met een
nieuwsbrief, 3 maandelijks tijdschrift en persoonlijke
hulpverlening.
Vrijwilligers staan klaar op de inloopmiddag.
Steeds de eerste maandagmiddag van de maand.
Van 13.30 uur tot 16 uur bent U welkom bij de Kaleidoskoop,
Verbinding 2 te Nieuwkoop.
Zij helpen U met al uw vragen. Zoals: Albert Heijn-app of
WhattsApp gebruiken, uw apparaat onderhouden of het kunnen
omgaan met DigiD.
U kunt ook lid worden van Seniorweb. Op bovengenoemde
inloop kunt U een cadeaubon krijgen voor een eerste jaar gratis
lidmaatschap. Klik op seniorenweb en de website opent.
Zie ook de website: www.seniorweb.nl