nieuwsbrief


Beste mensen:

Hierbij sturen we een extra nieuwsbrief met wat informatie over activiteiten die deze week en volgende week zijn gepland.
WOENSDAG 20 OKTOBER: BINGO
Lia de Groot en Yvon van Dijk verzorgen aanstaande woensdag 20 oktober weer een bingo middag voor leden en niet-leden. De middag begint om 14:00 uur. Entree is € 4,00 en daarvoor krijgt u 2 kopjes koffie/thee en 1 plankje. Extra plankjes zijn natuurlijk ook te verkrijgen en die kosten € 3,00 per stuk. Lia en Yvon hebben weer voor leuke prijzen gezorgd, dus laat hen niet in de steek en kom gezellig op woensdagmiddag naar de Rietzanger.

VRIJDAGMORGEN 29 OKTOBER:       EUCHARISTIEVIERING MET MAALTIJD.
In overleg met de kerk wordt er op vrijdagmorgen 29 oktober een kerkdienst gehouden in de Rietzanger. De eucharistieviering is om 09:00 uur.
Daarna wordt met elkaar gezellig koffie gedronken en een spelletje gedaan. Aansluitend wordt een maaltijd geserveerd.
U kunt zich tot dinsdag 26 oktober aanmelden bij Aart Borst (0172-850263) voor deelname aan de maaltijd. De maaltijd kost € 5,00 per persoon.

De overige wekelijkse activiteiten zijn ook allemaal weer gestart. Voor speciale activiteiten zoals bingo- en thema-bijeenkomsten zullen voortaan flyers worden opgehangen in de Rietzanger en het aankondigingenbord van de huiskamer (in de gang bij de COOP).
Alvast even voor uw agenda:

– VRIJDAG 29 OKTOBER: EUCHARISTIEVIERING (MET AANSLUITEND KOFFIEDRINKEN EN EEN MAALTIJD)

– DONDERDAG 4 NOVEMBER: INLOOPMIDDAG BIJ DE SOOS!

ACTIVITEITEN-OVERZICHT WEEK 18 OKTOBER TOT 22 OKTOBER:
Maandagmiddag 18 oktober:         line-dance
Maandagavond 18 oktober:            klaverjassen
Dinsdagmorgen 19 oktober:           Yoga
Dinsdagmiddag 19 oktober:           koersbal
Dinsdagavond 19 oktober:              biljart
Woensdagmiddag 20 oktober:       bingo
Woensdagmiddag 20 oktober:       jeu de boules
Donderdagochtend 21 oktober:     gym
Donderdagmiddag 21 oktober:      SOOS
Donderdagavond 21 oktober:         bridge
Vrijdagmiddag 22 oktober:               biljartcompetitie

Tenslotte:

We willen nog nogmaals benadrukken dat voor ALLE activiteiten geldt dat de activiteiten alleen door kunnen gaan zolang de RIVM maatregelen dit toelaten. En verder……

 • Blijf thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten
 • Bij binnenkomst/start: Handen desinfecteren
 • Tijdens de activiteit: Geef elkaar de ruimte!
 • Geniet en heb plezier bij onze activiteiten!
  Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen.
  Tot dan…..
  hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!
 • Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Beste mensen:

Ongetwijfeld wacht u ook op de persconferentie van 14 september van demissionair premier Rutte en minister de Jonge waarin wordt aangekondigd dat de 1,5meter maatregelen zullen worden losgelaten.
Voor sommigen is het een “bevrijding” voor anderen een “angstig toekomstbeeld”.
Hoe zal het “voelen” als we ineens niet meer hoeven op te letten in de winkels, op straat of bij bezoek?
Maar ook “hoe veilig is het voor mij, nu er toch nog heel veel mensen niet volledig zijn gevaccineerd?”
We moeten afwachten wat de nabije toekomst brengt. Voorlopig zijn de meeste van de activiteiten van Club 50Plus weer gestart en daar genieten we van, ondanks dat we (voorlopig) nog de RIVM maatregelen moeten aanhouden.
Hoe we de komende tijd de activiteiten verder vorm kunnen gaan geven zullen we u zo snel mogelijk laten weten.  Deze “Nieuwsflits” is alleen om te informeren over een paar dringende onderwerpen.

Van de bestuurstafel:
Op woensdagavond 8 september heeft het bestuur weer een vergadering gehouden.Bij deze vergadering was ook een aspirant bestuurslid aanwezig, namelijk Hennie Toonen. We zullen haar officiële benoeming voorleggen in de Algemene Ledenvergadering op 13 oktober. Tijdens de vergadering zijn o.a.de volgende onderwerpen besproken:

 • Activiteiten: bijna alle activiteiten zijn inmiddels weer gestart of starten op heel korte termijn.
 • Algemene Ledenvergadering: deze wordt gehouden op 13 oktober. De agenda en vergaderstukken zijn binnenkort beschikbaar.

Activiteiten:

BINGO 15 september:
HELAAS KAN DE GEPLANDE BINGO OP 15 SEPTEMBER DOOR OMSTANDIGHEDEN NIET DOORGAAN.
WE HOPEN U IN OKTOBER WEL WEER EEN GEZELLIGE BINGOMIDDAG TE KUNNEN AANBIEDEN!

 Modeshow Doorduyn op 29 september:
We weten nog niet of er op 29 september weer gewoon een modeshow gehouden kan worden in de Rietzanger. Maar als er nog geen echte show gelopen kan worden zullen de dames en heren van Doorduyn u in de Rietzanger op een alternatieve manier hun mooie collectie tonen, namelijk door middel van een “film” op het grote scherm. En natuurlijk zal een van de dames ons weer op een humoristische wijze vertellen wat we deze winter moeten dragen om “bij de tijd” te blijven.
Dus kom gezellig naar de Rietzanger op woensdagmiddag 29 september en neem gerust een vriend, vriendin of familielid mee.

Beste bridgers,

De groene pas kaartjes kunnen weer opgeruimd worden want we gaan weer starten!
Op 7 oktober 19.30 uur beginnen we weer met spelen en vragen iedereen bij afwezigheid  dit te melden op 06 40676091
Invallers van buiten af zijn helaas niet toegestaan alleen de vaste invallers van de club.
Bent u alleen dan zullen wij, indien mogelijk, u proberen  te koppelen….
Zoals altijd is de eerste avond alle lijnen door elkaar heen en oefenen voor de competitie die dan de 14e oktober zal starten.
Natuurlijk handhaven wij de rivm gerichte maatregelen.
Bij binnenkomst dan ook het verzoek om direct u tafel op te zoeken en de anderhalve meter zoveel als mogelijk te respecteren…na het openingswoord zal duidelijk zijn wat er verwacht kan worden van de wijze waarop wij, zo veilig als mogelijk voor iedereen, de bridge weer gaan oppakken en begeleiden.
We verheugen ons weer op een weerzien 7 oktober,

Met vriendelijke bridge groeten, Ada en Margot

Tenslotte:

We willen nog nogmaals benadrukken dat voor ALLE activiteiten geldt dat de activiteiten alleen door kunnen gaan zolang de RIVM maatregelen dit toelaten. En verder……

 • Blijf thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten
 • Bij binnenkomst/start: Handen desinfecteren
 • Tijdens de activiteit: Houd ten alle tijden 1,5m afstand.
 • Geniet en heb plezier bij onze activiteiten!
  Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen. Tot dan…..

hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!
 NIEUWSBRIEF AUGUSTUS/SEPTEMBER2021

Beste mensen:

De meteorologische zomer is alweer voorbij, met een mooie junimaand, regen in juli en weinig echte zonnige dagen in augustus. Laten we maar hopen dat we een lekker zonnig najaar krijgen zodat we die avonden in de tuin dan alsnog kunnen beleven. Normaal gesproken is de zomer voor Club 50Plus een periode van rust en voorbereiden van een nieuw seizoen, maar Corona heeft ook hierin een eigen plan getrokken. Daarom hebben we dit jaar twee extra bestuursvergaderingen gehouden in augustus en zullen we de komende weken druk bezig zijn met het starten van de activiteiten per september. Hopelijk bemoeit Corona zich er dit keer niet mee en kunnen we gewoon ons eigen plan trekken.

Van de bestuurstafel:
Op woensdagavond 11 augustus en 18 augustus heeft het bestuur weer een vergadering gehouden. Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken:

 • Start activiteiten: vanaf 2 september zullen verschillende activiteiten weer gaan plaatsvinden in de Rietzanger. Zie het rooster hierna. Wel willen u vragen om rekening te houden met de RIVM-Covid maatregelen die nog steeds gelden: 1,5m afstand en handen hygiëne
 • Algemene Ledenvergadering: de algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdagmiddag 13 oktober. De uitnodiging en agenda ontvangt u t.z.t. via de e-mail of in de brievenbus. In de Rietzanger liggen ook een aantal uitnodigingen en vergaderstukken.
 • Vrijwilligers: omdat er zich steeds weer allerlei probleempjes voordoen, gaan Anneke en Marianne en overzicht maken van alle activiteiten in de Rietzanger en welke taken daarbij door de vrijwilligers worden uitgevoerd. U ontvangt t.z.t. hiervan een overzicht.

Activiteiten van 11 augustus tot 30 september:

– donderdagmiddag 2 september: start inloop-café bij de SOOS
– vrijdagmiddag 3 september: start biljartcompetitie
– maandagmiddag 6 september: start line-dance

– dinsdagmorgen 7 september: start yoga
– dinsdagmiddag 7 september: start koersbal
– woensdagavond 8 september; bestuursvergadering
– dinsdagavond 14 september: KVN-avond
– woensdagmorgen 15 september: fietstocht
– woensdagmiddag 15 september: bingo
– maandagavond 20 september: klaverjassen
– woensdag 29 september: digitale modeshow Doorduyn
– vrijdag 1 oktober: thema-ochtend

Inloop-café bij de SOOS:

Er is wat onduidelijkheid over het inloop-café bij de Soos. Deze activiteit wordt georganiseerd door Els Ruiterman en Gert van der Steen vanaf donderdagmiddag 2 september, 1x per maand (de eerste donderdag van de maand). Het inloop-café is GEEN VERVANGING VOOR DE SOOS, maar een extra activiteit die tegelijkertijd met de SOOS plaatsvindt in de Rietzanger. U kunt vrij binnenlopen voor een kopje koffie/thee, drankje, praatje, spelletje, gezelligheid. Els Ruiterman en Gert van der Steen zijn uw gastvrouw en gastheer die middagen. Natuurlijk kunt u ook gewoon deelnemen aan de SOOS op die donderdagmiddagen. De inloop-middagen zijn eigenlijk gewoon voor dié leden die niet willen deelnemen aan de SOOS-activiteiten (klaverjassen, rummikub etc.).

Woensdagmiddag 15 september: Bingo.

Yvonne en Lia willen op 15 september weer starten met een bingo. Wilt u deelnemen aan de bingo dan kunt u dat melden bij Yvonne van Dijk (tel. 0172-408654). Bij voldoende aanmeldingen gaat de bingo door.

Themaochtend vrijdag 1 oktober

Die ochtend komt Arie van Wijk een presentatie geven over Veiligheid rond de woning. U bent van harte welkom vanaf 09:30 uur in de Rietzanger. Er zijn geen kosten verbonden aan deze ochtend. Wij zorgen voor een gratis kopje koffie of thee.

Modeshow Doorduyn: 29 september

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de flyer van Doorduyn voor de digitale modeshow in de Rietzanger. Aanvang 14:00uur tot 16:00 uur. U bent van harte welkom en neem gerust een vriend/vriendin/dochter of buurvrouw mee.

Ledenadministratie:

We mogen weer 4 nieuwe leden verwelkomen namelijk
– de heer en mevrouw Van den Broek en
– de heer en mevrouw van den Boogaard.
Van harte welkom bij onze vereniging en hopelijk mogen wij u vaak begroeten bij een van onze activiteiten.

contributie
Heeft u het lidmaatschap voor 2021 al betaald? Zo niet, dan hopen we dat u dit alsnog zo snel mogelijk overmaakt op rekeningnr NL74INGB0007364674. Onze penningmeester wordt daar heel blij van!

OPROEPJES:

 • Onze schoonmaakploeg is dringend op zoek naar versterking. Heeft u interesse om gezellig met een vast clubje te poetsen in de Rietzanger op maandagmorgen van 08:30 uur tot ca. 10:30 uur? Thea Pietersen (0172-408536) neemt uw telefoontje graag aan.
 • Ook voor de bardienst bij de SOOS zoeken we nog wat vrijwilligers. Op donderdagmiddag van 13:30 uur tot ca. 16:30 uur verzorgen de vrijwilligers de koffie/thee etc voor de leden.
 • Het team vrijwilligers bardienst voor de bridge-avonden kan ook nog versterking gebruiken. Op donderdagavond vanaf 19:00 uur verzorgen de vrijwilligers de koffie/thee/hapjes en drankjes voor de leden van de bridge. De bridge gaat mogelijk weer starten in oktober. U kunt zich melden als vrijwilliger bardienst bij Marianne van Capel (06-53448780)
 • Nu we toch bezig zijn….. ook het bestuur zoekt nog versterking! Interesse?? U mag onmiddellijk bellen naar Marianne van Capel (06-53448780)

Tenslotte:

We willen nog nogmaals benadrukken dat voor ALLE activiteiten geldt dat de activiteiten alleen door kunnen gaan zolang de RIVM maatregelen dit toelaten. En verder……

 • Blijf thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten
 • Bij binnenkomst/start: Handen desinfecteren
 • Tijdens de activiteit: Houd ten alle tijden 1,5m afstand.
 • Geniet en heb plezier bij onze activiteiten!

Tijdens de activiteit:

 • Houd ten alle tijden 1,5m afstand.
  Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen. Tot dan…..

hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

 

Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Vrijwilligersbrochure+senioren en Veiligheid

jaarboekje 2021