nieuwsbrief

 JUNI 2021

Beste mensen:

Eindelijk is het dan zover. De landelijke Corona-cijfers dalen in een rap tempo. Ziekenhuisopnames nemen af en de IC’s komen weer steeds meer beschikbaar voor de reguliere zorg.
We kunnen dus als bestuur van Club 50Plus ook onze blik gaan richten op het herstarten van onze activiteiten!
Door de schoonmaakploeg is de Rietzanger alvast weer lekker gepoetst, zodat het gebouw gereed is om de leden weer binnen te laten.
Wel moeten we erop letten dat de activiteiten veilig kunnen starten, want ook al worden de
maatregelen versoepeld, we zullen er toch nog een tijdje rekening mee moeten houden dat nog niet alles terug is naar “normaal”.
Activiteiten:
In een extra bestuursvergadering hebben we besloten om alvast te gaan starten met verschillende
activiteiten, waarbij we (net als vorig jaar september/oktober) de RIVM regels zullen handhaven.
Dat wil zeggen 1,5m afstand, mondkapjes en handhygiëne.
Bovendien gaan we uit van groepen van maximaal 16 personen.
– Schoonmaak, start per maandag 5 juni, 1x per 2 weken
– Linedance: start per maandagmiddag 6 september
– Klaverjassen: start per maandagavond 6 september
– Yoga: start per dinsdagmorgen 7 september
– Koersbal: start per dinsdagmiddag 15 juni
– Vrij biljarten: start per dinsdagavond 15 juni
– Fietsen: de eerste fietstocht van dit jaar wordt gehouden op
woensdag 16 juni en start om 09:30 op de parkeerplaats t.o. de Martinus Kerk.
– Jeu de boules: dit start weer per woensdagmiddag 9 juni.
– Seniorengym: dit start (waarschijnlijk) per donderdag 24 juni. De deelnemers krijgen een
uitnodiging van Hennie Toonen met de exacte informatie.
– SOOS: startdatum is nog niet bekend
– Bridge: startdatum is nog niet bekend
– Biljartcompetitie: start per vrijdag 18 juni.
Inloopcafé
We willen alvast uw aandacht vragen voor een nieuwe activiteit die
we gaan starten per september.
Vanaf september gaan we 1x per maand op donderdagmiddag starten met een inloop-café. Dat is een gezellige inloop voor iedereen die zin heeft in een praatje, spelletje of een lekker kopje koffie. Het inloop-café is van 13:30 uur tot 16:00 uur. Dat is tegelijk met de SOOS, maar de inloop is vrijblijvend. Heeft u geenzin in een spelletje of kaarten, maar wilt u alleen maar lekker koffie drinken en een gezellig praatje maken? Dan bent u van harte welkom in ons inloop-café. Els Ruiterman zal de middagen begeleiden. De juiste startdatum vermelden we in de volgende
nieuwsbrief.
Contributie
Het jaar 2021 is raar gestart en daardoor hebben we onze contributienota pas in maart bij u in de bus bezorgd. We begrijpen dat het door al de rare omstandigheden het overmaken van de contributie mogelijk aan uw aandacht is ontsnapt. Daarom hierbij het verzoek: wanneer u de contributie voor 2021 nog niet heeft betaald het bedrag van € 12,00 alsnog over te maken op ons bankrekening nummer NL74 INGB 000 73.64.674 ten name van Club 50Plus Noorden, onder vermelding van uw naam en lidnummer.
Bij voorbaat dank alvast.
Algemene ledenvergadering:
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de jaarvergadering werd verplaatst naar
woensdag 22 september. Dat moet echter woensdag 29 september zijn. De uitnodiging, agenda en vergaderstukken hiervoor zullen eind augustus beschikbaar zijn.
Hier laten we het even bij voor dit moment.
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Vrijwilligersbrochure+senioren en Veiligheid

jaarboekje 2021