nieuwsbrief

 

NIEUWSBRIEF 15 DECEMBER 2020

Beste mensen

 We hebben waarschijnlijk allemaal wel gekeken naar de toespraak van Mark Rutte op maandag 14 december. Helaas, hij had geen positieve berichten. Integendeel, Nederland gaat in lockdown tot en met 19 januari 2021. Voor ons als Club 50Plus betekent dit geen Kerstviering en geen Nieuwjaarsbijeenkomst. We hopen dat na de vaccinatie de pandemie eindelijk bedwongen wordt en we weer groen licht krijgen voor het starten van onze wekelijkse activiteiten. Als bestuur staan we in de startblokken hoor!

De laatste maanden hebben ons weinig goeds gebracht. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal trouwe leden en door de corona-maatregelen konden we zelfs dit afscheid niet op een normale manier doen.
In onze nieuwsbrief van oktober meldden we al dat Jan Zwanenburg is overleden. Kort daarna overleed ook Gerard de Leeuw en in november moesten we toch nog onverwachts afscheid nemen van ons bestuurslid Johan Goes.
Verderop in deze nieuwsbrief besteden we wat extra aandacht aan deze twee trouwe leden die zo ontzettend veel voor Club 50Plus Noorden hebben gedaan.

Als bestuur van Club 50Plus denken we veel aan u, onze leden. U mist ongetwijfeld uw maatje van de SOOS, jeu de boules of biljart. Daarom zijn we volop bezig om het jaarprogramma 2021 samen te stellen want we vertrouwen erop dat we elkaar in 2021 weer eens in de ogen kunnen kijken en met elkaar kunnen praten en lachen. Begin januari krijgt u van ons het jaarboekje voor 2021 in de bus.

Voor de komende kerstdagen en jaarwisseling wensen wij u

 HEEL VEEL LICHTPUNTJES
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.

Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

GERARD DE LEEUW

Gerard was een bekende persoonlijkheid In Noorden.
Hij was bij velen bekend als de eigenaar van Zaal de Leeuw, waar menigeen wel een feest, toneeluitvoering of diner heeft gehad. Later woonde hij op de Simon van Capelweg. Sinds een paar jaar woonde hij in het verzorgingshuis in Kaleidoskoop in Nieuwkoop. Maar bijna elke dag was Gerard nog wel in Noorden te vinden. Eerst nog met zijn eigen auto, later met zijn scootmobiel. Bij het biljarten in de Rietzanger was hij een vaste bezoeker.
In de jaren negentig van de vorige eeuw was Gerard lid van het Stichtingsbestuur van verenigingsgebouw De Rietzanger.
Hij heeft in die jaren, samen met andere bestuursleden en vrijwilligers veel betekend voor de Rietzanger. Moest er iets gedaan worden voor de elektriciteit, verwarming of ander technische zaken? Gerard regelde het allemaal en soms betaalde hij de kosten uit eigen zak.
Ook voor de kerk was hij vaak in de weer. Hij maaide het gras, zorgde voor de verwarming of onderhoud van de geluidsinstallatie. De kerkveilingen voor mortuarium of restauratie van de kerk werden meermalen bij hem in de zaal gehouden.
Hij was een bezige bij – wel op eigen wijze – en altijd bereid zich in te zetten voor de Noordense gemeenschap.
Op 4 oktober is hij overleden, op 92 jarige leeftijd.
Gerard, bedankt. We zullen je missen.

JOHAN GOES

Ook Johan was een bekend gezicht in Noorden.
Hij was een enthousiast wielrenner die samen met zijn vrienden vele tochten heeft gemaakt.
Ook vissen was een hobby van hem.
Hij was een zorgzame man, (schoon)vader en opa.

Sinds 22 maart 2017 was hij bestuurslid van Club 50Plus Noorden en als bestuurslid nam hij heel veel taken op zich. Johan was medeorganisator van de maandelijkse fietstochten, hielp bij de biljartcompetitie op vrijdagmiddag, regelde de bestellingen voor de voorraad en omdat hij heel handig was met de computer kreeg hij steeds meer van die regeltaken op zijn bord.
Hij deed het allemaal even enthousiast en zorgvuldig. Begin 2020 vertelde hij dat hij ernstig ziek was en een zware strijd tegemoet ging. Vol bewondering en ontzag zagen wij hoe hij hiermee om ging, steeds positief en strijdbaar. Helaas heeft hij de strijd niet kunnen winnen en is hij      op 16 november op 69 jarige leeftijd overleden.
Johan, ontzettend bedankt voor alles wat je voor Club 50Plus hebt gedaan. We zullen je ontzettend missen.

Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email( marianne.club50plus@gmail.com)
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.