nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF mei 2021


Beste mensen:
En weer is er een maand voorbij zonder dat we onze activiteiten hebben kunnen starten. Gelukkig zijn inmiddels steeds meer mensen gevaccineerd en hopen we dat dit een positief effect heeft op de besmettingscijfers. Per 28 april worden de maatregelen ook wat versoepeld en als we met elkaar daar op de juiste manier mee omgaan kunnen we misschien in de nabije toekomst nog meer versoepelingen tegemoet zien. We gaan daarom als bestuur op heel korte termijn kijken of we wat activiteiten kunnen starten en hoe we dat het beste kunnen oppakken, zodat we er helemaal klaar voor zijn als het startsein wordt gegeven door Mark Rutte en Hugo de Jonge. We vragen dus nog heel even uw geduld!
Veel van onze leden hebben dit jaar hun verjaardag niet, of in heel kleine groep, kunnen vieren. En zeker als dit een “kroonjaar” betreft, is dat heel teleurstellend. Daarom willen we hierbij gehoor geven aan het verzoek van de dochters van mevrouw Van Deventer.
Beste allemaal:
3 mei is onze lieve moeder, schoonmoeder en oma jarig.
Ze blaast dan 80 kaarsjes uit.
I.v.m. corona mag er niet zoveel, maar wat zou het toch leuk zijn als ze heel
veel kaarten door haar brievenbus krijgt.
Nog blijer maak je haar met een afbeelding van een klaproos op de kaart.
Leuk als jullie mee willen doen!!!!
Zeg het voort, zeg het voort.
Haar adres is:
Ankie van Deventer
Het Lange Stuk 41
2421 TE Nieuwkoop
Lintje voor Joop Leliveld:
Op 26 april was er weer de jaarlijkse “lintjesregen” waarbij mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau krijgen uitgereikt. Zijne Majesteit de Koning tekent als Grootmeester van de orde voor iedere toe te kennen onderscheiding. Dit jaar is ons bestuurslid Joop Leliveld voorgedragen voor een onderscheiding door Vakbond FNV, waar hij 30 jaar secretaris is. Ook zijn vrijwilligerswerk voor de Club 50Plus Noorden heeft bijgedragen aan de toekenning van de onderscheiding.
Wij feliciteren Joop van harte met deze mooie onderscheiding.
Aandacht voor mensen met dementie:
Naast Corona blijft ook dementie een nare ziekte die
steeds meer mensen treft. Het is een nare ziekte die veel
vraagt van de partner/familie. En wij als mededorpsbewoners
weten niet altijd hoe we hiermee om
moeten gaan. Daarom hierbij een klein gedichtje van de
organisatie www.samendementievriendelijk.nl
Op deze website kan je tips vinden hoe om te gaan met
dementie in je omgeving.
Overleden:
Helaas hebben we in onze vorige nieuwsbrief nagelaten om te melden dat een zeer gewaardeerd lid is overleden. Hierbij een correctie:
Op 16 februari is Ries Schutter overleden. Hij was een enthousiaste deelnemer aan de
biljartcompetitie op vrijdagmiddag. Altijd in voor een gezellig praatje. Wij wensen zijn familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
– op 1 april is Lau Tersteeg overleden. Hij was een graag geziene gast in de Rietzanger en heeft
jarenlang voor ons de nieuwsbrief rondgedeeld. Wij wensen de familie Tersteeg veel sterkte bij
het verwerken van het verlies.
Zieken/jubilarissen:
Als bestuur van club 50plus willen we graag een kaartje
sturen naar onze leden bij bijzondere gelegenheden.
Daarom vragen wij u om een berichtje te sturen naar
marianne.club50plus@gmail.com als een van onze
leden ziek is, in het ziekenhuis ligt of revalideert in een
verzorgingshuis of juist een leuk jubileum viert. Dan
zullen wij, namens de leden van Club 50Plus een kaartje sturen.
Algemene ledenvergadering en vrijwilligersmiddag:
In ons jaarboekje staat dat de algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 26 mei, maar door de onduidelijke ontwikkelingen rondom Corona, heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar woensdag 22 september. De uitnodiging, agenda en
vergaderstukken hiervoor zullen eind augustus beschikbaar zijn.
Ook de vrijwilligersmiddag, die gepland stond op 17 april, hebben we uitgesteld tot eind augustus.
De definitieve datum hopen we u zo snel mogelijk te kunnen melden, zodat u deze alvast in uw
agenda kunt zetten.
Nieuwe activiteiten voor onze leden?
Hoewel we op dit moment nog steeds geen activiteiten kunnen organiseren, denken we toch na over “hoe verder?”
Uiteraard gaan we straks weer onze “oude, vertrouwde” activiteiten oppakken, maar daarnaast
overwegen we om wat nieuwe activiteiten te gaan aanbieden. Dat zou kunnen op maandagavond,
dinsdagavond of woensdagavond en daarbij denken we b.v. aan:
• Gym voor jongere senioren?
• Wandelgroep voor dames/clinic Nordic Walking
• Sjoelen
• Creatieve middag/avond (schilderen, bloemschikken o.id.).
• Biljart-les, (biljarten voor beginners)
• Spellenavond (Keezen-spel, Rummykub, Mahjong o.i.d.)
• Fietstochten op woensdagavond in de zomermaanden.
Heeft u nog anders suggesties voor ons? Laat het ons weten via marianne.club50plus@gmail.com
Wanneer we deze nieuwe activiteiten willen gaan oppakken hebben we natuurlijk ook mensen nodig die ons daarbij willen helpen/begeleiden.
Heeft u wel zin om een gezellig avondje te helpen organiseren voor onze leden? Meldt u dan aan via marianne.club50plus@gmail.com.
En weet u misschien nog iemand die ons bestuur zou willen komen versterken? Laat het ons weten want we zoeken nog steeds een aantal nieuwe bestuursleden.
Hier laten we het even bij voor dit moment. In onze volgende nieuwsbrief hopen we u te kunnen melden dat, hoe en wanneer onze activiteiten weer starten.
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.
Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Vrijwilligersbrochure+senioren en Veiligheid

jaarboekje 2021