nieuwsbrief


Fijne feestdagen en een gezond en gezellig 2022

Beste mensen:
En toen was er opnieuw een persconferentie waarin Mark Rutte en Hugo de Jonge verdere
Corona maatregelen aankondigden.
Een “milde lockdown” waarin ook voor ons als Club 50Plus voorwaarden zijn gesteld.
Allereerst natuurlijk de 1,5m afstand, het mondkapje, de vaste zit-plek en de
sluitingstijd.

Van de bestuurstafel:
We hebben als bestuur zaterdagavond met elkaar overlegd en hebben
helaas moeten besluiten dat bijna alle activiteiten de komende 3 weken
worden stilgelegd.

Alleen de activiteiten waarbij:
– de 1,5m gewaarborgd is,
– waar men op een vaste plek zit en
– waarbij geen koffie/thee wordt gedronken kunnen nu nog doorgaan.
Dit betekent dat in overleg met de vrijwilligers alleen doorgaan:
– de yoga
– de gym
– de jeu de boules
Voor deze activiteiten geldt als hoofdregel:
U blijft thuis: als u of een van uw gezinsleden zich niet lekker voelt, verkouden is of
klachten heeft die aan Corona gerelateerd zijn.
We kijken dit de komende drie weken even aan, maar de mogelijkheid blijft bestaan dat ook deze
activiteiten moeten worden gestopt. Als dat aan de orde is wordt u tijdig geïnformeerd
Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen. Tot dan…..
hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021

En toen was het alweer november, liepen de Coronabesmettingen weer op, werd er weer een persconferentie gehouden en moesten we als bestuur van Club 50Plus Noorden weer gaan kijken of we onze activiteiten op een veilige manier konden laten doorgaan.
Dat blijft een lastige beslissing. Veel leden zijn waarschijnlijk inmiddels gevaccineerd, maar ook zij kunnen toch nog besmet raken met het Corona-virus. De berichten dat in Nieuwkoop en Noorden diverse besmettingen zijn geconstateerd maakt het dilemma niet eenvoudiger. Maar we willen ook niet opnieuw alle activiteiten stilleggen.

Daarom hebben we besloten om de activiteiten voorlopig door te laten gaan en daarbij een aantal regels toe te passen. Of de activiteiten door kunnen blijven gaan is voor een groot deel afhankelijk van u, de deelnemer aan onze activiteiten. Daarom hierbij het dringende verzoek om u bij het bezoeken van onze activiteiten te houden aan de volgende afspraken:

Handen reinigen:    wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te reinigen. Hiervoor staat in de hal en bij de 2e keuken een zuil voor handreinigingsmiddel.
Bij alle activiteiten zullen op de tafels kleine flesjes voor handdesinfectie staan. Gebruik deze naar behoefte.
Mondkapjes:   wij vragen u om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Zodra u zit en op uw plaats blijft zitten mag het mondkapje af. Wanneer u opstaat en b.v. naar toilet graag vragen wij u om het mondkapje weer even op te doen.
1,5m afstand: Wij vragen de deelnemers aan onze activiteiten om zoveel als mogelijk afstand te houden van elkaar. Geef elkaar de ruimte!

Scannen QR-code;  Wij zullen op dit moment nog niet het scannen van de QR code bij onze activiteiten toepassen. Mogelijk moeten wij dit binnenkort alsnog gaan invoeren. Wij wachten op nadere informatie vanuit gemeente en overheid hierover.
U blijft thuisals u of een van uw gezinsleden zich niet lekker voelt, verkouden is of klachten heeft die aan Corona gerelateerd zijn:

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Wanneer de situatie dit vraagt kunnen we op het laatste moment besluiten om een activiteit stil te leggen.

Van de bestuurstafel:
Het bestuur heeft op woensdagmorgen 13 oktober vergaderd. De voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering was daarbij het voornaamste agendapunt
volgende bestuursvergadering is gepland op woensdag 10 november.

De algemene ledenvergadering werd gehouden op woensdagmiddag 13 oktober.

Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere:

  • De benoeming van Hennie Toonen als nieuw bestuurslid van Club 50Plus Noorden
  • De samenwerking met stichting gebouw, met name t.a.v. het onderhoud.
  • De promotie van onze activiteiten. Afgesproken is dat er flyers worden opgehangen in de Rietzanger en het mededelingenbord van de huiskamer (in de gang bij de COOP).
  • Stand van zaken vrijwilligersbeleid: het streven is om dit in december af te ronden en de vrijwilligers uit te nodigen voor een toelichting op het beleid.
  • Vraag naar een pinautomaat in de Rietzanger: men is inmiddels gewend aan het betalen met de pinpas en heeft daarom minder contant geld op zak. Het invoeren van betalen met de pinpas in de Rietzanger heeft de aandacht van het bestuur, maar brengt extra kosten met zich mee en vraagt iets van de vrijwilligers.
  • Ook heeft het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering een oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden als vrijwilliger, o.a. voor de bardiensten bij bridge en SOOS.

Activiteiten:

De komende week gaan alle reguliere activiteiten door met de hierboven genoemde regels. Op 13 november wordt er weer een persconferentie gehouden. Als daar opnieuw beperkende voorwaarden worden gepresenteerd zal het bestuur zich opnieuw moeten beraden over het door laten gaan van de reguliere activiteiten.

Inloop-café bij de SOOS:

   Elke  EERSTE DONDERDAG van de maand wordt tijdens de SOOS ook een inloop-middag gehouden. Deze activiteit wordt georganiseerd door Els Ruiterman en Gert van der Steen.  Het inloop-café is GEEN VERVANGING VOOR DE SOOS, maar een extra activiteit die tegelijkertijd met de SOOS plaatsvindt in de Rietzanger. U kunt vrij binnenlopen voor een kopje koffie/thee, drankje, praatje, spelletje, gezelligheid. Els Ruiterman en Gert van der Steen zijn uw gastvrouw en gastheer die middag. Natuurlijk kunt u ook gewoon deelnemen aan de SOOS op die donderdagmiddagen. De inloop-middagen zijn eigenlijk gewoon voor dié leden die niet willen deelnemen aan de SOOS-activiteiten (klaverjassen, rummikub etc.), maar wel even voor een gezellig praatje en een kopje koffie/thee naar de Rietzanger willen komen.

Ledenadministratie:
We mogen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen namelijk
– Mw N. de Jong-van Dommelen
– Dhr. J. van Capel en Mw. M. van Capel-Wahle
– Mw. C.M.T. Tersteeg-Vork
– Mw. J.W. de Vries-Straatman
– Dhr. W.L van der Zwet en Mw. G.M. van der Zwet-Pieterse
Van harte welkom bij onze vereniging en hopelijk mogen wij u vaak begroeten bij een van onze activiteiten.

Helaas zijn er ook weer wat leden overleden:
W. Pietersen-de Rijk
De heer A. Vork.
Wij wensen de families veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen. Tot dan…..
hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Vrijwilligersbrochure+senioren en Veiligheid

jaarboekje 2021