nieuwsbrief

 NIEUWSBRIEF JULI 2021

 

Beste mensen:

Eindelijk was het zover. Door Mark Rutte en Hugo de Jonge werd gemeld dat de aangekondigde versoepelingen werden doorgevoerd.
Vanaf zaterdag 26 juni mochten we zonder mondkapje winkelen, we mochten  maximaal 8 personen ontvangen thuis en theaters, musea en pretparken gingen weer open.
In onze bestuursvergadering van 9 juni hadden we al besproken welke mogelijkheden we zagen voor het starten met de activiteiten van Club 50Plus. Vrijwilligers werden benaderd en gevraagd per wanneer ze dan konden starten, waarbij wel duidelijk werd gesteld dat de RIVM regels van 1,5m afstand en hygiëne goed gevolgd zouden moeten worden.
Als bestuur waren we enthousiast en we hadden verwacht dat ook de deelnemers aan de activiteiten blij zouden zijn dat ze weer welkom waren in de Rietzanger.
Helaas…, met het Coronavirus is blijkbaar ook een moppervirus meegekomen, want hoewel we ons stinkende best dedenA bleek het toch niet genoeg voor een aantal leden. Daarom willen we toch even ons hart luchten.

Het bestuur van Club 50Plus bestaat op dit moment uit 4 personen, waarvan er 2 nog 4 dagen per week moeten werken omdat ze nog niet van een pensioen kunnen genieten. Dat betekent dat 4 personen namens 350 leden de club draaiend proberen te houden. Heeft u wel eens geprobeerd om 350 mensen tevreden te stellen?
En waar wordt er dan zoal over gemopperd?

 • Wanneer mogen we weer naar de Rietzanger? Gaan jullie al starten?
 • Nou wat onverstandig, het virus is nog lang niet onder controle.
  • Waarom krijgen we geen hapjes op dinsdagavond?
  • Er is geen koek!
  • Waarom wacht het bestuur zo lang met het doorvoeren van de versoepelingen?

En dat is dan nog maar een kleine greep van het gemopper wat ons ter ore kwam.

Beste mensen: 
We doen ons uiterste best en we zijn ons er van bewust dat we het niet alle 350 leden naar de zin kunnen maken, maar het zou fijn zijn als je i.p.v. te mopperen eens wat positiever zou reageren;
Kunnen de versoepelingen nog niet helemaal worden doorgevoerd in de Rietzanger? Nou het bestuur doet haar best dus ik wacht het nog wel even af.

 • Er is geen koek? Nou dan neem ik volgende week zelf wel even een pakje koek mee. Kan ik mooi trakteren omdat ik vorig jaar december jarig was.
 • O er is besloten geen hapjes te serveren? Nou dan neem ik straks toch lekker thuis een plakje worst of stukje kaas?
  Echt een positieve instelling is veel beter voor uw gezondheid en geeft ons als bestuur veel meer energie en inzet voor de club.

 Van de bestuurstafel
In de bestuursvergadering van 14 juli hebben we besproken hoe we onze leden beter kunnen informeren over de gang van zaken van Club 50Plus.
Daarom vind u voortaan in de nieuwsbrief een kopje “van de bestuurstafel”. Daarin zullen we een korte samenvatting geven van de onderwerpen die we hebben besproken in de laatste bestuursvergadering.
Bovendien zullen de vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen voortaan ter inzage liggen in de Rietzanger.
Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van de notulen of de nieuwsbrief kunt u deze sturen naar marianne.club50plus@gmail.com of naar derietzanger@hotmail.com.

Besproken in de bestuursvergadering van 14 juli:
– informeren leden: inzage vastgestelde notulen en samenvatting in nieuwsbrief
– stand van zaken model handboek Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
– activiteiten:

 • Koersbal: in overleg met deelnemers en vrijwilligers is besloten de koersbal tijdelijk te stoppen en in september opnieuw te starten.
 • Fietstocht 21 juli: door omstandigheden kan de fietstocht van 21 juli niet doorgaan. De volgende fietstocht is gepland op woensdag 18 augustus.
 • Soos: onder voorbehoud van RIVM regelgeving start de SOOS op 22 juli en is dan van 14:00 uur tot 16:30 uur.
 • Het inloop-Café wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand en start op 2 september.
 • I.v.m. oplopende besmettingen Corona gebruiken we koffiecups en suikerstaafjes bij de activiteiten.
 • Ivm oplopende besmettingen Corona blijven we voorlopig nog de registratieformulieren invullen bij activiteiten. De registratieformulieren blijven 2 weken bewaard en worden daarna vernietigd.
 • Algemene ledenvergadering: deze wordt verplaatst van 29 september naar woensdag 13 oktober.

– Geluidsinstallatie: in augustus wordt de geluidsinstallatie aangepast en waar nodig vervangen.
– WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersoon): deze wet is van kracht geworden per 1 juli 2021. Door het bestuur wordt een handboek met afspraken t.a.v. goed bestuur van de club 50Plus Noorden opgesteld.

– De volgende bestuursvergadering is op woensdag 11 augustus, 19:30 uur.

 Nieuwe leden:
We verwelkomen als nieuw lid: Mevrouw Verstoep.
We hopen u vaak te mogen ontmoeten in de Rietzanger.


Inloopcafé
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld willen we in september starten met een nieuwe activiteit nl. ons inloop-café.
Dat is een gezellige inloop voor iedereen die zin heeft in een praatje, spelletje of een lekker kopje koffie. Het inloop-café is van 14:00 uur tot 16:30 uur op de eerste donderdagmiddag van de maand. (De eerste inloopmiddag is gepland op donderdag 2 september). Dat is tegelijk met de SOOS, maar de inloop is vrijblijvend. Heeft u geen zin in een spelletje of kaarten, maar wilt u alleen maar lekker koffie drinken en een gezellig praatje maken? Dan bent u van harte welkom in ons inloop-café. Els Ruiterman zal de middagen begeleiden.

Contributie
Nog steeds hebben een aantal leden nog niet de contributie voor 2021 betaald. Daarom nogmaals het verzoek om de contributie ad € 12,00 over te maken op ons bankrekening nummer NL74 INGB 000 73.64.674 ten name van Club 50Plus Noorden, onder vermelding van uw naam en lidnummer.

Bij voorbaat dank alvast.

Algemene ledenvergadering:
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de jaarvergadering werd verplaatst naar woensdag 29 september. Dat moet echter woensdag 13 oktober zijn. De uitnodiging, agenda en vergaderstukken hiervoor zullen in september beschikbaar zijn.

Tenslotte:
We willen nog wel even benadrukken dat voor ALLE activiteiten geldt dat de activiteiten alleen door kunnen gaan zolang de RIVM maatregelen dit toelaten. En verder……

 •  Blijf thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten

Bij binnenkomst/start:

 • Handen desinfecteren
 • Registratieformulier invullen

Tijdens de activiteit:

 • Houd ten alle tijden 1,5m afstand.
  Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen. Tot dan…..

hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

 

Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Vrijwilligersbrochure+senioren en Veiligheid

jaarboekje 2021