Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2023

 

Beste mensen:
December, de laatste maand van het jaar. Een maand met korte dagen en lange nachten en natuurlijk met veel feestelijke dagen. Aan het eind van de maand kijken we terug op het jaar 2023 en kijken we hoopvol naar 2024. Wat zal 2024 ons brengen? De Rietzanger wordt deze maand eerst versierd voor de Sint en daarna komt de kerstversiering uit de kast. U kunt de maand december met ons vieren door deel te nemen aan onze verschillende activiteiten. U bent van harte welkom.

ACTIVITEITEN:
Maandagavond: klaverjassen
In november is er natuurlijk ook weer klaverjas gespeeld. Dit zijn de uitslagen:
Maandag 13 november
1e prijs: Mw. W. v.d. Neut  –  5551 pnt.
2e prijs: Dhr. J. Zuijdervliet  –  5243 pnt.
3e prijs: Dhr. G. v. Leeuwen  –  5229 pnt.
Poedelprijs: Mw. B. Tersteeg.

maandag 27 november
1e prijs:  Dhr. G. van Leeuwen  –  5852 pnt.
2e prijs: Mw. W.v.d.Neut  –  5769 pnt.
3e prijs: Mw. A. Kas  –  5558 pnt.
Poedelprijs: Mw.W. Okkersen.
De volgende klaverjas-avond is op maandag 11 december. Dat is tevens de laatste klaverjasavond van 2023. U bent van harte welkom.

Woensdagmiddag 13 december: bingo
Voor deze speciale december bingo hebben Yvon en Lia weer mooie, verrassende, prijzen geregeld en natuurlijk zorgen we voor iets lekkers bij de koffie/thee.
Voor € 4,00 speelt u 7 rondjes bingo met 1 plankje en krijgt u 2x een kopje koffie of thee. Wanneer u met 2 plankjes tegelijk wilt spelen betaalt u € 3,00 voor het 2e plankje. Hoewel december voor veel mensen gezelligheid betekent, zijn er ook heel veel mensen die van de maand december erg somber worden. Reden te meer om deze mensen mee te nemen naar de gezellige bingo in de Rietzanger, dus kent u iemand die van bingo houdt en zich in december eenzaam of somber voelt? Neem deze persoon dan gerust mee op woensdag 13 december. De bingomolen begint te draaien om 14:00 uur.

Vrijdag 15 december: Kerst-biljarttournooi
Zoals elk jaar wordt er door de biljarters van de biljartcompetitie een kerst-tournooi gehouden. Een gezellige dag met veel biljarten en een gezamenlijke maaltijd.
De organisatie is in handen van Joop Leliveld.

Woensdag 20 december: kerstviering Club 50Plus Noorden
Op woensdag 20 december is weer onze jaarlijkse kerstviering in de Rietzanger.
We starten die dag om 10:00 uur met een kerkdienst met Heleen van de Reep en Cantabo. Daarna gaan we lekker koffiedrinken met elkaar en misschien kunnen we nog wat liedjes zingen samen met Cantabo. We sluiten de ochtend af met onze traditionele kerst-broodmaaltijd, met lekkere broodjes, krentenbrood etc.

We zullen dit jaar geen eigen bijdrage vragen voor de deelname aan de kerst-broodmaaltijd, maar bij de uitgang van de Rietzanger zetten we een collectebus neer waarin u een vrijwillige bijdrage mag doneren.

Wel willen we u vragen om u uiterlijk 18 december aan te melden voor de broodmaaltijd, zodat we weten voor hoeveel personen we moeten inkopen.

Aanmelden kan via de intekenlijst in de Rietzanger of via e-mail marianne.club50plus@gmail.com of telefonisch bij Aart Borst (tel.nr.0172-850263).

NOTEER OOK ALVAST DE VOLGENDE DATUM IN UW AGENDA
Zaterdagmiddag 6 januari 2024: nieuwjaarsreceptie.
We gaan met elkaar vieren dat er weer een nieuw jaar op ons wacht. Een jaar waarin we het 30 jarig jubileum van de Rietzanger gaan vieren met door het jaar heen bijzondere jubileum-activiteiten. Kom die zaterdagmiddag om 15:00 uur gezellig naar de Rietzanger zodat we met elkaar kunnen proosten op het nieuwe jaar.

LEDENADMINISTRATIE
We mogen weer een nieuw lid verwelkomen:
M. de Weijer
We hopen haar vaak te mogen begroeten bij een van onze activiteiten.

Helaas is er ook een lid overleden:
De heer A.T. van Leeuwen.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 14 november heeft het bestuur weer een vergadering gehouden. Het activiteitenprogramma en jubileum in 2024 was een van de onderwerpen. We hebben weer veel ideetjes en plannen.
Ook hebben we uitgebreid gesproken over het interieur van de Rietzanger. Een klein comité gaat inventariseren wat de wensen zijn t.a.v. het interieur.
Ook hebben we kennis gemaakt met een aspirant bestuurslid, n.l. Ted van de Boogaard. Hij wil ons bestuur komen ondersteunen. We hopen hem in de Algemene Ledenvergadering van mei 2024 als bestuurslid te mogen voordragen.
Onze volgende bestuursvergadering is op dinsdag 12 december.

Heeft u onderwerpen die u aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar marianne.club50plus@gmail.com of naar een van de andere bestuursleden.

Tenslotte wensen wij u allemaal hele fijne feestdagen!

Zo, dit was het wel weer voor dit moment.
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!

Het bestuur van Club 50Plus Noorden

 

Hieronder vindt u nog wat informatie die wellicht interessant kan zijn:

Ook zo’n gedoe met de computer, tablet of telefoon?
Komt U er zelf niet uit? Geen paniek, zoek hulp!
Seniorweb Nieuwkoop kan U verder helpen. Deze organisatie zet zich in om ouderen computer-wijzer te maken. Met een nieuwsbrief, 3-maandelijks tijdschrift en persoonlijke hulpverlening.
Vrijwilligers staan klaar op de inloopmiddag:
Steeds de eerste maandagmiddag van de maand.
Van 13.30 uur tot 16 uur bent U welkom bij de Kaleidoskoop,
Verbinding 2 te Nieuwkoop.

Zij helpen U met al uw vragen. Zoals: Albert Heijn-app of WhattsApp gebruiken, uw apparaat onderhouden of het kunnen omgaan met DigiD.
U kunt ook lid worden van Seniorweb. Op bovengenoemde inloop kunt U een cadeaubon krijgen voor een eerste jaar gratis lidmaatschap.
Klik op seniorenweb en de website opent.
Zie ook de website: www.seniorweb.nl